Подозрение на теракт в Яффо: ранен мужчина
Photo by Yonatan Sindel/Flash90