Глава АМАН: Иран сокращает технологическое отставание от Израиля
Newsmakers/Getty Images. Фото: Рахиб