Бензин в два приема подорожает за сутки на 55 агорот
Getty Images. Фото Д. Сильверман