Раввин Йосеф намерен назначить Арье Дери на пост председателя партии ШАС
Flash90. Фото: Й.Синдель