Бензин подорожает на 7 агорот за литр
Flash90. Фото: Г.Маркович