Полиция обсудит, давать ли разрешение на "Марш с флагами"
Nati Shohat/Flash90