Совершено нападение на депутата Кнессета Меира Поруша
Photo by Yonatan Sindel/Flash90