"Маарив": Человек в прозрачном танке победит
"Маарив"