В Ливане за сотрудничество с Израилем арестован экс-офицер спецслужб
"Аль-Манар"